Rejestry

1/ Rejestr Uchwał Rady Gminy w Dąbrowie - prowadzi Biuro Obsugi Rady Gminy
2/ Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa- prowadzi Sekretarz Gminy
3/ Rejestr skarg i wniosków - prowadzi Sekretarz Gminy
4/ Rejetr oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu - prowadzi Sekretarz Gminy - natomiast oświadczeń majątkowych  radnych - prowadzi Przewodnicząca Rady Gminy