Urząd Gminy Dąbrowa
88-306 Dąbrowa
ul. Kasztanowa 16

Tel. 52- 315-32-15
      52- 315-32-16
fax: 52-  315-32-01

Telefon bezpośredni do Wójta Gminy: 607 654 848

Podstawowe konto Gminy Dąbrowa

na które należy wpłacać wszystkie zobowiązania takie jak np. opłata za wodę, podatki, opłaty lokalne, czynsze:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Oddział Dąbrowa

03 8170 1021 0000 1762 2000 0010

SWIFT CODE: GBWCPLPP  

Gmina Dąbrowa

NIP 557-16-48-518

Regon: 092350820