Milena Perlikowska  - Kieronik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Elżbieta Sobkowiak - pracownik socjalny (teren: cześć Dąbrowy, Parlin, Parlinek, Mierucin, Sedowo) oraz sprawy pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)

Anna Malczewska - pracownik socjalny (teren - część Dabrowy, Krzekotowo, Słaboszewo, Słaboszewko, Białe Błota, Szcepankowo i Szczepanowo) - oraz  sprawy alkoholowe, narkomanii i prace społecznie użyteczne

Agnieszka Gwiazda - pracownik socjalny (teren - Mokre) oraz sprawy dodatków mieszkaniowych

Beata Szymańska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych