Gmina ma charakter typowo rolniczy. W strukturze użytkowania

ziemi przeważają użytki rolne 7.895 ha, co stanowi 71,44 % powierzchni

gminy, lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 2.267 ha, co stanowi

20,51 %.

Rolniczy charakter gminy wynika z dobrych naturalnych warunków do

produkcji rolniczej, długoletniej tradycji, jak również braku alternatywnych

źródeł dochodu dla ludności na terenach wiejskich. Produkcja rolna jest

głównym źródłem utrzymania dla zdecydowanej większości mieszkańców

gminy.

Gmina podzielona jest na 14 sołectw (Białe Błota, Dąbrowa,

Krzekotowo, Mierucin, Mierucinek, Mokre, Parlin, Parlinek, Sędowo,

Słaboszewko, Słaboszewo, Sucharzewo, Szczepankowo, Szczepanowo).

 

Gmina Dąbrowa liczy 11.051 ha

 

% powierzni całości gminy

1. Szczepankowo 17%

2. Mierucin 8%

3. Parlinek 10%

4. Parlin 9%

5. Sedowo 9%

6. Dąbrowa 8%

7. Mokre 7%

8. Krzekotowo 6%

9. Słaboszewo 5%

10. Slaboszewko 5%

11. Szczepanowo 5%

12. Sucharzewo 4%

13. Białe Błota 2%

14. Mierucinek 1%