Zasady prowadzenia zbiórek publicznych wg nowych przepisów obowiązujących od dnia 18 lipca 2014 r.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zbiórkach publicznych  informuje się, iż od dnia 18 lipca 2014 r. Wójt Gminy Dąbrowa przestaje być organem właściwym do wydawania zezwoleń na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Zgodnie z nowymi przepisami, aby zorganizować zbiórkę publiczną należy dokonać zgłoszenia na portalu internetowym przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostępnym na stronie internetowej http://zbiórki.gov.pl/. Na portalu tym również należy zamieścić sprawozdanie ze zbiórki publicznej, tak aby każdy mógł się zapoznać z wynikami przeprowadzonej zbiórki.
Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych określają ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 833).
Dodatkowych informacji dotyczących prowadzenia zbiórek publicznych można uzyskać w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod numerami telefonów: (22) 245-58-65, (22) 245-58-64 lub wysyłając zapytanie na adres mejlowy: zbiorki@mac.gov.pl.

Uwaga!

Dla zezwoleń Wójta Gminy Dąbrowa udzielonych na przeprowadzenie zbiórki publicznej przed terminem wejścia w życie nowych przepisów (tj. przed 18 lipca 2014 r.) obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732). Również sprawozdania z przebiegu tych zbiórek należy składać na dotychczasowych zasadach Urzędzie Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link:http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498