Poniższy link umożliwia przejście do systemu posiedzenia.pl, system służy do obsługi głosowań na Sesjach Rady Gminy w Dąbrowie oraz nagrań z sesji.

https://portal.posiedzenia.pl/dabrowa