Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Dąbrowie

1/ Urząd Gminy w Dąbrowie
     tel. 315-32-15/16, fax 315-32-01

 

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
    Kierownik Milena Perlikowska
    tel. 52 318-62-10


3/ Zespół Szkół w Dąbrowie
    Dyrektor Paweł Brzykcy
    a/ Szkoła Podstawowa w Dąbrowie ul. Szkolna tel. 52 315-32-23
    b/ Przedszkole w Dabrowie wraz z Odziałami ul. Parkowa tel. 52 315-32-94


4/ Szkoła Podstawowa w Szczepanowie 
    Dyrektor Wioletta Górna   52 315-38-25

Wiecej informacji dot. prowadzonych szkół znajduje się w zakładce oświata.