Gmina Dąbrowa jest czlonkiem stowarzyszenia "Sąsiedzi"z siedzibą w Mogilnie.
W sklad stowarzyszenia wchodzą nastepujące podmioty:
Gmina Dabrowa
Gmina Mogilno
Gmina Strzelno
Gmina Jeziora Wielkie
Gmina Orchowo
Gmina Trzemeszno
Powiat Mogileński.


Gmina Dąbrowa jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.