W sprawie:
Statut Gminy Dąbrowa

Data uchwały:
2010-10-08

Numer uchwały:


Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego