Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Redakcja biuletynu (1)
    Dane adresowe urzędu (1)
    RODO (4)
    Referaty i Stanowiska (1)
    Godziny pracy urzędu (1)
    Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie przyjmowania skarg i wniosków. (1)

Aktualności
    Aktualności i ogłoszenia (284)
    Zbiórki publiczne (1)
    Ogłoszenia o polowanich kół łowieckich (6)

Konkursy na stanowiska urzędnicze
    Ogloszenia o wolnych stanowiskach pracy (0)

Organy
    Wójt (1)
        Sprawozdania z pracy Wójta Gminy Dąbrowa (0)
            Sprawozadania Wójta Gminy 2016 rok (6)
            Sprawozdania Wójta Gminy 2015 rok (8)
            Sprawozdania Wójta Gminy 2014 rok (7)
            Sprawozdania Wójta Gminy 2013 rok (9)
            Sprawozdania Wójta Gminy 2012 rok (10)
            Sprawozdania Wójta Gminy za 2011 rok (8)
            Sprawozdania Wójta Gminy za 2010 rok (1)
    Rada (2)
        Dane kontaktowe Radnych (0)
        Skład rady (1)
        Przewodniczący rady (0)
        Wiceprzedowniczący rady (0)
        Komisje rady (1)
        Kluby radnych (1)
        Protokoły z sesji rady (15)
    System posiedzeń Rady Gminy (1)
    SOŁTYSI (1)

Gospodarka komunalna
    Drogi (1)
    Woda i ścieki (3)
    Monitoring jakości wody w Gminie Dąbrowa (11)
    Odpady (0)
        DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (1)
        Harmonogram zbiórki odpadów na terenie Gminy Dabrowa (2)
        Zbiórka padliny (1)
        Rekultywacja skladowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (1)
        Usuwanie odpadów zawierajacych azbest ważne! (6)
        Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa (1)
        Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji (1)
    Regulamin porządku i czystości (1)
    Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz wyłapywaniem zwierząt i prowadzeniem schronisk (11)
    Postepowania o srodowiskowe uwarunkowania (16)
        Postepowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowych (10)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Jednostki organizacyjne Gminy Dabrowa (1)
    Przetargi (0)
        Otwarte (29)
        Zamkniete (4)
    Stowarzyszenia i zwiazki miedzygminne (1)
    Procedury (6)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Kontrole w Urzedzie Gminy (3)
    Nieruchomosci (0)
        Tereny pod inwestycje (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (20)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (57)
        Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości (52)
    Oswiata (0)
        Zespół Szkół w Dąbrowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Szczepanowie (1)
        Zacznijmy od najmłodszych (0)
        „Kumaj Bazę! - programy rozwojowe dla gimnazjów w Dąbrowie i Strzelnie” (0)
        Reforma Oświaty 2017 rok (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)

Dostęp do aktów prawnych
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy woj. kuj.- pom. (1)

Sołectwa
    Powierzchnia (1)
    Sołtysi i Rady Sołeckie (1)
    Kontakt do sołtysów (1)
    Wykaz miejscowości (1)
    Statuty sołectw (1)
    Plany odnowy miejscowości (0)
        Szczepanowo (1)
        Parlin (1)
        Parlinek (1)
        Krzekotowo (1)
        Słaboszewko (1)
        Sędowo (1)
        Mierucin (1)
        Sucharzewo (1)
        Białe Błota (1)
        Słaboszewo (1)
        Dąbrowa (1)
        Mokre (1)

PETYCJE
    Petycje zgłaszane do Wójta Gminy Dąbrowa (0)
        Petycje wniesione do Wójta Gminy (2)
    Petycje zgłaszane do Rady Gminy w Dąbrowie (3)

Organizacje pozarządowe
    Kalendarz Imprez (0)
    NGO (1)
    Inicjatywa lokalna (9)
    Akty Prawne NGO (3)
    Konkursy (0)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (1)
        2013 (5)
        2012 (5)
        2011 (3)
        2010 (2)
        2009 (2)
        2008 (1)
        2007 (0)
        2006 (0)
    Archiwum (0)
        Projekt: "Wszystko zależy od nas" (0)
        Program Współpracy Gmina Dąbrowa 2010 (1)
        Program Współpracy Powiat Mogileński 2010 (1)
        Program Współpracy Województwo Kuj-Pom 2010 (1)
    Organizacje pożytku publicznego (1)
    Konsultacje aktów prawa (11)
    Uchwały Rady Gminy w sprawie organizacji porzarządowych (4)
    Oferty organizacji pozarządowych trybu proszczony (3)
    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy (7)
    GRDPP (4)
    Rada Seniorów w Dąbrowie (3)
    Młodzieżowa Rada Gminy w Dąbrowie (7)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał (0)
        Informacje o głosowaniach uchwał (2)
        Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie 2020 rok (3)
        Uchwały Rady Gminy w Dabrowie 2019 rok (10)
        Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie 2018 rok (12)
        Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie 2017r. (8)
        Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie 2016r. (10)
        Uchwały Rady Gminy 2015 rok (8)
        Uchwały Rady Gminy 2014 rok (11)
        Uchwały Rady Gminy 2013 rok (10)
        Uchwały Rady Gminy 2012 (4)
            Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 2 lutego 2012r. (2)
            Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2012r. (5)
            Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2012r. (4)
            Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w Dąbrowie w dniu 17 maja 2012 roku (11)
            Uchwały podjęte na XVI/2012 sesji Rady Gminy w Dąbrowie w dniu 29 czerwca 2012 roku (15)
            Uchwały podjęte na XVII/2012 sesji w dniu 25 lipca 2012 roku (17)
        Uchwały Rady Gminy 2011 (9)
        Uchwały Rady Gminy 2010 (10)
        Uchwały Rady Gminy 2009 (10)
        Uchwały Rady Gminy 2008 (10)
        Uchwały Rady Gminy 2007 (9)
        Uchwały Rady Gminy 2006 (12)
        Uchwały Rady Gminy 2005 (10)
        Uchwały Rady Gminy 2004 (10)
        Uchwały Rady Gminy 2003 (9)
        Uchwały Rady Gminy 2002 (1)
        Uchwały Rady Gminy 2001 (0)
        Uchwały Rady Gminy 2000 (0)
        Projekty uchwał Rady Gminy w Dąbrowie. (0)
            2020r. Projekty uchwał Rady Gminy w Dąbrowie. (3)
            2019r. Projekty uchwał Rady Gminy w Dąbrowie (10)
            2018r. Projekty uchwał Rady Gminy w Dąbrowie. (12)
            2017r. uchwał Rady Gminy w Dąbrowie. (8)
            2016r. Projekty uchwał na Rady Gminy w Dąbrowie. (10)
            Projekty uchwał 2015 rok (8)
            Projekty uchwał 2014 rok (11)
            Projekty uchwał 2013 rok (10)
            Projekty uchwał 2012 (10)
            Projekty uchwał 2011 (8)
            Projekty uchwał 2010 (9)
            Projekty uchwał 2009 (7)
            Projekty uchwał 2008 (6)
            Projekty uchwał 2007 (9)
    Uchwały Rady Gminy Stanowiące Prawo Miejscowe (1)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenie Wójta 2019 (1)
        Zarządzenia Wójta 2018 (1)
        Zarządzenia Wójta 2017 (1)
        Zarządzenia Wójta 2016 (1)
        Zarządzenia Wójta 2015 (1)
        Zarządzenia Wójta 2014 (1)
        Zarządzenia Wójta 2013 (42)
        Zarządzenia Wójta 2012 (49)
        Zarządzenia Wójta 2011 (52)
        Zarządzenia Wójta 2010 (60)
        Zarządzenia Wójta 2009 (25)
        Zarządzenia Wójta 2008 (38)
        Zarządzenia Wójta 2007 (28)
        Zarządzenia Wójta 2006 (11)
        Zarządzenia Wójta 2005 (1)
        Zarządzenia Wójta 2004 (34)
        Zarządzenia Wójta 2003 (1)
        Zarządzenia Wójta 2002 (1)
        Zarządzenia Wójta 2001 (1)
        Zarządzenia Wójta 2000 (1)
        Zarządzenia Wójta 1999 (1)
        Zarządzenia Wójta 1998 (1)
        Zarządzenia Wójta 1997 (1)
        Zarządzenia Wójta 1996 (1)
        Zarządzenia Wójta 1995 (1)
        Zarządzenia Wójta 1994 (1)
        Zarządzenia Wójta 1993 (0)
        Zarządzenia Wójta 1992 (1)
        Zarządzenia Wójta 1991 (1)
        Zarządzenia Wójta 1990 (1)
    Statut Gminy Dąbrowa (1)
    Regulamin organizacyjny urzędu gminy (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa (5)
    Raporty o stanie Gminy Dąbrowa (2)
    Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (3)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Sędowo, Sucharzewo i Parlinek w gminie Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębu ewidencyjnego Parlinek, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Dąbrowa, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 186, obręb ewidencyjny Parlin, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 78/11, obręb geodezyjny Mokre, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 112/5, obręb ewidencyjny Parlin, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55 i 56 w miejscowości Parlinek, gmina Dąbrowa (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Centralnej w miejscowości Dąbrowa, Gmina Dąbrowa (2)
    Dokumenty związane z ochroną środowiska (0)
        Plan gospodarki odpadami i aktualizacji programu ochrony środowiska 2014-2017 (5)
        Informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów (2)
    Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Dąbrowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ważne! (5)
    Lokalny Plan Rewitalizacji (1)

Pozostałe informacje
    Niepublikowane w BIP (1)

Finanse
    Budżet Gminy (2)
        Budżet 2014 (1)
        Budżet 2013 (1)
        Budżet 2012 (1)
        Budżet 2011 (1)
        Budżet 2010 (1)
        Budżet 2009 (6)
        Budżet 2008 (1)
        Budżet 2007 (3)
        Budżet 2006 (9)
        Budżet 2005 (5)
        Budżet 2004 (4)
        Budżet 2017 (0)
        Budżet 2018 (0)
    Opłata Skarbowa (2)
    Projekty budżetu (1)
        Projekt budżetu na 2013r. (1)
        Projekt budżetu na 2012r (1)
        Projekt budżetu na 2011r. (1)
        Projekt budżetu na 2010 r. (1)
        Projekt budżetu na 2009 r. (1)
        Projekt budżetu na 2008r. (1)
        Projekt budżetu na 2007r. (1)
        Projekt budżetu na 2006r (1)
        Projekt budżetu na 2005r. (0)
        Projekt budżetu na 2020r. (2)
    Podatki lokalne (13)
        Ulgi, odroczenia, pomoc publiczna (8)
    Informacje i opinie o budżecie (0)
        Informacje i opinie o budżecie 2016 (2)
        Informacje i opinie o budżecie 2015 (3)
        Informacje i opinie o budżecie 2014 (4)
        Informacje i opinie o budżecie 2013 (10)
        Informacje i opinie o budżecie 2012 (11)
        Informacje i opinie o budżecie 2010 (6)
        Informacje i opinie o budżecie 2011 (7)
        Informacje i opinie o budżecie 2009 (11)
        Informacje i opinie o budżecie 2008 (5)
        Informacje i opinie o budżecie 2007 (3)
            Informacja (3)
        Informacje i opinie o budżecie 2006 (6)
        Informacje i opinie o budżecie 2017 (6)
        Informacje i opinie o budżecie 2018 (6)
        Informacje i opinie o budżecie 2019 (7)
        Informacje i opinie o budżecie 2020 (2)
    Sprawozdania (1)
        Finanse 2016 (4)
        Finanse 2015 (4)
        Finanse 2014 (0)
            Sprawozdania (4)
        Finanse 2013 (0)
            Sprawozdania (4)
        Finanse 2012 (0)
            Sprawozdania (4)
        Finanse 2011 (0)
            Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dąbrowa (1)
            Roczne sprawozdanie za 2011r (1)
        Finanse 2010 (0)
            Sprawozdania za I kwartał 2010 (1)
            Sprawozdania za III kwartał 2010 (1)
            Sprawozdania za IV kwartał 2010 (1)
            Roczne sprawozdanie za 2010r (1)
            Pomoc Publiczna 2010 (0)
            Dług Publiczny 2010 (0)
            Majątek 2010 (0)
        Finanse 2009 (0)
            Sprawozdanie I kwartał 2009 (1)
            Sprawozdanie III kwartał 2009 (1)
            Roczne sprawodzanie za 2009 rok (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok (1)
            Informacja o budżecie 2009 (1)
        Finanse 2008 (0)
            Zwrot podatku akcyzowego 2008 (1)
            Informacja o pomocy publicznej (11)
        Finanse 2007 (3)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. (2)
            Sprawozdania Pomoc Publiczna 2007 (0)
            Sprawozdanie Dług Publiczny 2007 (1)
            Sprawozdania I kwartał 2007 (1)
            Sprawozdania II kwartał 2007 (18)
            Sprawozdania III kwartał 2007 (1)
            Sprawozdania IV kwartał 2007 (1)
        Finanse 2006 (0)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. (1)
            Pomoc Publiczna 2006 (4)
            Dług Publiczny 2006 (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2006 (3)
            Sprawozdania za II kwartał 2006 (7)
            Sprawozdania za III kwartał 2006 (3)
            Sprawozdania za 2006r. (1)
            Majątek 2006 (1)
            Bilans za 2006 rok (1)
            Bilans za 2006 rok (1)
        Finanse 2005 (1)
            Sprawozdawczość 2005 (12)
            Pomoc publiczna 2005 (2)
            Dług publiczny 2005 (7)
            Sprawozdania z budzetu za 2005 (2)
        Finanse 2004 (0)
            Budżet 2005 (2)
            Podatki 2005 (1)
            Sprawozdawczość 2004 (17)
            Majatek 2004 (4)
            pomoc publiczna 2004 (1)
            dług publiczny 2004 (2)
        Finanse 2018 (5)
            Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych za rok 2018 (5)
        Finanse 2019 (4)
            Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych za rok 2019 (5)
        Finanse 2020 (2)

Szkoły i placówki niepubliczne
    Rejestr szkół i placówek niepublicznych (0)
    Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych (13)

Wybory
    Wybory Prezydenta RP w 2020r. ważne! (8)
        Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020r. (5)
    Wybory Sejm RP i Senat RP 2019r. (10)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (8)
    Wybory samorządowe 2018 (16)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    Aktualności (2)
    Statut (1)
    Pracownicy (1)

Gminna Biblioteka w Dąbrowie
    Godziny otwarcia (1)
    Aktualności, ogłoszenia (11)
    Statut Biblioteki (2)

Oświadczenia majątkowe
    2013 (2)
    2014 (4)
    2015 (7)
    2016 (2)
    2017 (2)
    2018 (4)
    2019 (3)
    2020 (3)

Spis Rolny 2020
    Biuro spisowe (0)
    Ogłoszenia, informacje (1)

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
    Biuro spisowe (0)
    Ogłoszenia, informacje (0)
    Zarządzenia Gminnego Komisarza Spisowego (2)

Wnioski i druki do pobrania
    Planowanie przestrzenne (1)
    Podatki (7)
    Rolnictwo, gospodarka gruntami i ochrona środowiska (8)
    Ewidencja ludności (8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij